Vastuut ja työryhmät

Seurassamme toimii aktiviinen johtokunta, joka muodostuu valmentajista ja voimistelijoiden vanhemmista. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuussa keskustelemaan ja päättämään seuran asioista.

Johtokunnassa on selkeät vastuujaot ja seuran toiminnan mahdollistavat johtokunnan alaiset työryhmät. Jokaisella työryhmällä on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa työryhmän toiminnasta. Työryhmissä toimii sekä johtokunnan jäseniä, että johtokunnan ulkopuolisia jäseniä. Johtokunnan alaiset työryhmät kokoontuvat vähemmän säännöllisesti kuin johtokunta, mutta tarpeen mukaan.

Mikäli sinua kiinnostaa tulla mukaan seuramme toimintaan ja johtokuntatyöhön, ota yhteyttä seuramme puheenjohtajaan: pj.ttnv@gmail.com