Valmennuslinjaus

Tutustu TTNV:n arvoihin ja visioon.

Noudatamme myös Reilun pelin periaatteita.

TTNV:n valmennuksen pohjana toimivat seuramme arvot. Valmentajien yhteinen tahtotila on kasvattaa jokainen tasapuolisesti elinikäisen liikunnan pariin. Valmentajat pyrkivät omalla toiminnallaan olemaan esimerkkinä lapsille ja nuorille.

Jokainen TTNV:n valmentaja käy valmennusuran aloittaessaan Voimisteluliiton järjestämän voimisteluohjaajan starttikoulutuksen. Tämän lisäksi valmentajat ovat käyneet monia muita Voimisteluliiton koulutuksia ja TTNV tarjoaakin jokaiselle valmentajalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan jatkuvasti. TTNV järjestää myös seuran sisäisiä koulutuksia, joiden tarkoituksena on jakaa fysioterapeuttista näkökulmaa treeneihin sekä yhtenäistää valmennustiimien käytänteitä. Jokainen TTNV:n valmentaja suorittaa lisäksi myös Vastuullinen Valmentaja ja Et Ole Yksin -verkkokoulutukset (ks. valmentajan roolit ja osaamistaso alempana olevasta kuvasta).

Jokaiselle voimistelijalle löydetään sopiva joukkue omien tavoitteiden, motivaation ja taitotason mukaan. Joukkuejakoja tehdään tilanteen mukaan aina edellisen kauden päätyttyä, jotta kaikki joukkueet pysyvät elinvoimaisina ja jokaiselle voimistelijalle löydetään oman motivaation ja taitotason mukainen joukkue.. Tärkeintä kuitenkin on, että jokainen löytää paikan ja tavan liikkua hyvässä seurassa!

Antidoping -asiat ovat osa urheilukasvatusta. TTNV:n puheenjohtaja on vastuussa seurassa yleisesti antidoping -asioista, mutta jokainen valmentaja on vastuussa siitä, että asiaa käsitellään osana valmennusta ikäkauden tasoon sopivasti.

TTNV:n valmentajat tukevat kokonaisvaltaisesti valmennettavien kasvua ja kehitystä taidolla, tunteella, yhdessä!

TTNV valmentajien roolit

TTNV valmentajan polku

TTNV:ssa valmentajan polku alkaa yleensä apuvalmentajana. Aloitteleva valmentaja hyödyntää aikaisemmin lajin parissa oppimaansa, soveltaa kokemaansa ja näkemäänsä sekä arvioi onnistumistaan. Oppiminen alkaa jo ennen valmennusuran alkamista, eikä se pääty koskaan. Valmentajaidentiteetti kehittyy arjessa kokemuksen ja kohtaamisten kautta - vuorovaikutuksessa urheilijoiden, valmentajien, seuratoimijoiden, kouluttajien, vanhempien ja muiden ihmisten kanssa. Ikäkauden vastuuvalmentaja ja joukkueen vastuuvalmentaja perehdyttävät uuden valmentajan mukaan TTNV:n toimintatapoihin ja auttaa kädestä pitäen uuden valmentajan alkuun.

Jokainen aloitteleva valmentaja suorittaa Suomen Voimisteluliiton Voimisteluohjaajan starttikoulutuksen. Voimisteluliiton järjestämien koulutusten myötä avautuu uusia näkökulmia. Verkosto, tieto ja taito kasvavat. Oma motivaatio ja kiinnostus vie valmentajaa huimasti eteenpäin. Kiinnostunut ja motivoitunut valmentaja ottaa itse selvää, kysyy ja kasvattaa omaa tietouttaan. Hän tekee valintoja ja perustelee niitä itselleen tai muille, ottaa vastaan neuvoja, nauttii onnistumisista ja ottaa opiksi virheistään.

Jokaisen valmentajan polku on erilainen, mutta valmennustyössään hän jatkuvasti määrittelee, millainen valmentaja hän on tällä hetkellä ja millainen hän haluaa olla tulevaisuudessa, kenen neuvoja noudattaa, mitä toimintatapoja toteuttaa ja millainen osa hän on urheilijoidensa elämässä. Voimisteluliiton tarjoaman valmentajakoulutuksen sekä jatkuvan omaehtoisen oppimisen ja yhteistyön avulla sitoutuneelle valmentajalle avautuu tie kohti lajinsa huippua.

Valmennuksen tavoitteet

Valmennus TTNV:ssa on tavoitteellista ja joka sarjan kärkeen tähtäävää. Terveysnäkökulmat ovat tärkeitä ja valmennuksen sekä fysioterapian yhteistyö on tärkeässä asemassa. Fysioterapiayhteistyö tukee voimistelijoitamme ja valmentajiamme treenaamaan tavoitteellisesti, mutta yksilön tarpeet huomioiden.

Esivalmennuksessa tutustutaan voimistelun ihmeelliseen maailmaan opetellen lajin perustaitoja, kuitenkaan leikkejä ja hauskanpitoa unohtamatta.

Sädetiimissä voimistelu on jo hieman tavoitteellisempaa, joukkueen kantava ajatus on lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys. Tärkeintä on, että harjoituksista kotiutuu aina punaposkinen, iloinen ja onnellinen lapsi. Sädetiimi harjoittelee kaksi kertaa viikossa 1,5h kerrallaan. Sädetiimi osallistuu joukkuevoimistelun Stara-tapahtumiin.

A-teamissa opetellaan joukkuevoimistelun lajitaitoja ja kehitetään fyysisiä ominaisuuksia (liikkuvuus, koordinaatio, voima, nopeus, lihashallinta, kestävyys). Ikäkauden voimistelijat harjoittelevat kokoonpanosta riippuen 2-3 kertaa viikossa, n. 2 tuntia kerrallaan. Asla ja Atlas kilpailevat 8-10v sarjassa.

F-teamissa voimistelu on jo tavoitteellisempaa, mutta ikäkauden kantava ajatus on lapsilähtöisyys. Joukkueet harjoittelevat tavoitteellisesti, urheilun iloa unohtamatta. Fidia, Fidexa ja Fexia kilpailevat 10-12v sarjassa ja Stara-sarjassa.

Z-teamissa voimistellaan oman sarjansa huipulle tähdäten tavoitteellisesti, mutta hauskanpitoa unohtamatta. Zelia jr kilpailee 12-14-vuotiaiden kilpasarjassa ja harjoittelee neljä kertaa viikossa.  Zelia kilpailee 14-16-vuotiaiden kilpasarjassa. Harjoituksia on 4-5 kertaa viikossa. Zelda kilpailee 14-16-vuotiaiden harrastesarjassa ja harjoituksia on 3-4 kertaa viikossa. Z-team osallistuu myös Voimisteluliiton leirityksille.

Hiukkaset jr kilpailee 14-16-vuotiaiden kilpasarjassa ja  harjoituksia joukkueella on neljä kertaa viikossa.

Aikuisten voimistelu; Pölyhiukkaset, Antique Mini, Antique jr ja Antique. Kaikki ryhmät harjoittelevat kerran viikossa noin 1,5-2 tuntia. Joukkueet esiintyvät ja kilpailevat TUL:n kisoissa ja niihin otetaan uusia sopivan urheilutaustan omaavia tilanteen mukaan.